Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Dalarna

Våra företrädare

 

 

Benny Rosengren
Oppositionsråd

 

 Övriga ledamöter:

Sonny Pettersson
Mats Nordberg
Per-Ola Ahlström
Roine Andersson
Inge Östlund
Johan Persson
Kent Forschner-Hell
Matti Trogothsson
Fredrik Trygg
Anders Fredriksson 

Ersättare:

Pär Dalkvist
Tony Källgren
Aleksandra Borgesen
Kenneth Tjernberg
Jim Aronsson
Margareta Lindgren
Tomas Andersson
Lars-Erik Lohman
Mari Karlsson
Anita Tjernberg