Vår Politik | Sverigedemokraterna i Dalarna

Vår Politik

Dalarnas sjukvård

Vi i Sverigedemokraterna vill återinföra tryggheten i Dalarna. Alla medborgare ska erbjudas bästa möjliga sjukvård inom rimlig tid genom god kvalitet och tillgänglighet. Ökad trygghet innebär också att vården ska finnas nära och med en ökad säkerhet med välutbildad och engagerad personal som ges möjlighet att trivas på sina arbetsplatser.

 

För Sverigedemokraterna är det självklart att den svenska hälso- och sjukvården ska hålla en hög internationell kvalitet. Den ska erbjuda de senaste kunskaperna, beprövade och avancerade behandlingsmetoder, den senaste tekniken och välfungerande läkemedel. Allt detta behövs för att på bästa sätt kunna bota, lindra och förebygga sjukdom och ohälsa. Det är också viktigt att sjukvården kontinuerligt utvecklas och förnyas, att såväl fysiska som psykiska sjukdomar behandlas, samt att patienter får en kvalificerad vård under hela livet – från den dag de föds tills den dag de eventuellt behöver vård i livets slutskede.

 

Sverige har en av världens högsta skatten och rimligtvis borde vi då också ha världens bästa sjukvård. Idag ska folk inte behöva dö i väntan på vården eller i väntan på ambulansen!

 

Det vi vill göra i Dalarna

Kortare väntetid i vården speciellt vid psykisk ohälsa och speciellt bland barn och unga. Vi ser också att det är av stor vikt att vi får en ökad tillgänglighet i primärvården.

Se över arbetsmiljön för våra anställda. Sverigedemokraterna vill att särskild vårdpersonal ska avlasta undersköterskor, som i sin tur avlastar sjuksköterskor som sedan avlastar läkare. Därmed frigörs mer tid för patientarbete samt skapa en effektivare dokumentation för mer tid till vården.

Kvalitetssäkra psykvården med mer förebyggande vård. Tillräckliga resurser för tidiga och effektiva insatser, tillgängliga i alla landsting, är en grundläggande målsättning.

Samverkan mellan kommun och landsting för att förebygga ohälsa. Samverkan mellan äldreboenden och hemsjukvård ska skapa möjligheter där primärvården får hjälp med provtagningar och distriktssköterskor kan göra lättare bedömningar.

Ökad tillgänglighet för ambulansen i Dalarna genom att införa flera ambulanser samt införa bedömningsbilar i länet som avlastar vid prio 2 och 3 larm. Återinföra ambulansen i Rättvik för att förkorta inställningstiden i norra Dalarna.

Utreda fri tandvård för pensionärer som är svenska medborgare.

Öka kunskapen hos unga om deras tandhälsa genom samarbete mellan skola och folktandvård för att skapa en ökad kunskap om tandhälsa för våra barn och ungdomar.

Stoppa storregion. I dagsläget är det inte aktuellt med att bilda storregion men frågor kommer upp med jämna mellanrum, men vi anser att detta skulle ge negativa följder för sjukvård, patientsäkerhet, demokrati och kultur. Vi behöver dock ett ökat patientsäkert samarbete mellan regionerna vilket är viktigt för en förbättrad vård för våra patienter.