Vad har hänt efter årsmötet 2015? | Sverigedemokraterna i Dalarna

Vad har hänt efter årsmötet 2015?

Hej alla.

Årsmötet avlöpte precis som alla andra årsmöten, men i år så delade sig Dalarna och Västmanland från varandra. Detta var ett gemensamt tycke från båda sidorna då vi börjar blir så stora.
Dalarnas nya styrelse är:
Jenny Nordahl – ordf
Ann-Cathrin Löfvenhamn – vice ordf
Benny Rosengren – 2;e vice ordf
Madelene Vestin
Filip Djupenström
Roger Carlsson
Björn Brandt
Stefan Andersson

Suppleanter:
Mathias Hjort
Hans Andersson
Mårten Hjärtenfalk