Ungsvenskarna Sverigedemokraternas ungdomsförbund. | Sverigedemokraterna i Dalarna

Ungsvenskarna Sverigedemokraternas ungdomsförbund.

”Sedan hösten 2015 är. Vårt syfte är bland annat att företräda partiet mot den yngre delen av väljarkåren, utbilda och fostra framtida sverigedemokratiska politiker och bilda intern opinion i, för ungdomar, viktiga frågor.

Under valåret 2018 händer det saker nästan dagligen runt om i landet och vi hoppas självklart att du bli en del av vår gemenskap. Tillsammans kan vi verka för ett Sverige präglat av trygghet, tradition och tillhörighet.

Vill du veta mer om vår verksamhet samt ta reda på vem du bör kontakta i just ditt distrikt så kan du enkelt gå in på vår hemsida: https://ungsvenskarna.se/. Alla frågor, stora som små, kan dessutom alltid mailas in till: info@ungsvenskarna.se.

Glöm inte heller att följa oss i sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/ungsvenskarna/
T
witter: https://twitter.com/Ungsvenskarna
Instagram: Ungsvenskarna
Snapchat: Ungsvenskarna”

 

Skolbesökshandbok

Debatthandbok