Nej till uppförandet av Islamiskt center! | Sverigedemokraterna i Dalarna

Nej till uppförandet av Islamiskt center!

– Vi säger nej till Islamiskt center i Borlänge och kräver att frågan skall avgöras av oss
vanliga människor genom en folkomröstning!
Vi behöver din röst. Var med och påverka framtiden för Borlänge!
Folkomröstning
Om du tycker som vi, stöd vår insamling, som förhoppningsvis skall leda till en folkomröstning. Vill du
veta mer om vår kampanj och sätta dig in i frågan, besök oss då på någon av följande aktiviteter:
27 november kl 14.00 – 18.00, Borlänge Centrum, Sveatorget
Representanter från arbetsgruppen Stoppa bygget av det islamiska centret finns på plats och svarar på
frågor. Här kan du också skriva under listan om du stöder vårt krav på en folkomröstning.
30 november, kl 17.00-19.00, Borlänge Centrum, utanför Systembolaget
3 december, kl 11.00-13.00, Borlänge Centrum
3 december, kl 11.00-15.00, Kupolen
3 december, kl 11.00-15.00, Norra Backa
4 december 2016, kl 13.00 – 17.00, skicka mail till folkomröstning.borlange@sd.se om du önskar kaffe
och kaka. Eddie Mohamed Omar, skribent på Det Goda Samhället, berättar om islam. Bland annat om
salafismen, frågan om moskén behöver övervakas och om finansiering från Saudiarabien till att bygga
moskén.
7 december, kl 11.00-14.00, Borlänge Centrum
7 december, kl 15.00-8.00, Kupolen
9 december, kl 15.00-19.00,Borlänge Centrum, utanför Systembolaget
10 december, kl 11.00-15.00, Norra Backa, utanför Systembolaget
11 december, kl 12.00-15.00,Kupolen
13 december, kl 16.00-19.00,Norra Backa
14 december, kl 16.00-19.00,Kupolen
15 december, kl 16.00-19.00,Kupolen
16 december, kl 15.00-19.00,Borlänge Centrum och Norra Backa, utanför Systembolaget
17 december, kl 11.00-15.00, Borlänge Centrum och Norra Backa, utanför Systembolaget
17 december, kl 11.00-15.00, Kupolen
18 december, kl 11.00-15.00, Kupolen och Norra Backa
14 januari 2017, 13.00 – 17.00, Hagaskolans aula, skicka anmälan till folkomröstning.borlange@sd.se.
Bertil Malmberg, expert och sakkunnig om islam pratar bland annat om Borlänge och islam, samt
Kairoöverenskommelsen.
Så går vi vidare
Vi behöver 10 procent av de röstberättigade i Borlänge, ca 4 000 underskrifter, för att väcka frågan
om en folkomröstning. Varje röst är viktig och kan vara avgörande i slutändan. Var med och påverka
Borlänges framtid! Fler aktiviteter kommer för januari, stoppdatum för vår kampanj är 5 februari. Se vår
hemsida för mer information: https://borlange.sd.se.
Bästa hälsningar,
Arbetsgruppen Stoppa bygget av det Islamiska centret