Nej Till uppförandet av islamiskt center i Borlänge | Sverigedemokraterna i Dalarna

Nej Till uppförandet av islamiskt center i Borlänge

• Vi  säger  nej  till  Islamiskt  center  i  Borlänge  och  kräver  att  frågan  skall  avgöras  av  oss  vanliga  människor  genom  en  folkomröstning!

• Vi  behöver  din  röst,  var  med  och  påverka  framtiden  för  Borlänge!

Folkomröstning
Om  du  tycker  som  de  flesta  andra  borlängebor,  stöd  vår  insamling,  som  förhoppningsvis  skall leda  till
en  folkomröstning. Vill  du  veta  mer  om  vår  kampanj  och  sätta  dig  in  i  frågan,  besök  oss  då på  någon
av  följande  aktiviteter,  eller  maila  oss  på  folkomrostning.borlange@sd.se

Datum             Tid                     Plats
22  december  16.00  -­‐ 18.00 Norra  Backa,  Coop/Systembolaget
23  december  16.00  -­‐ 19.00 Norra  Backa,  Coop/Systembolaget,  Centrum  systembolaget
27  december  16.00  -­‐ 18.00 Norra  Backa,  Coop/Systembolaget
28  december  16.00  -­‐ 18.00 Norra  Backa,  Coop/Systembolaget,  Centrum  systembolaget
29  december  16.00  -­‐ 18.00 Norra  Backa,  Coop/Systembolaget
30  december  16.00  -­‐ 19.00 Norra  Backa,  Coop/Systembolaget,  Centrum  systembolaget
2    januari       16.00  -­‐ 18.00 Norra  Backa,  Coop/Systembolaget
3    januari       16.00  -­‐ 18.00 Norra  Backa,  Copp/Systembolaget
4    januari       16.00  -­‐ 18.00 Norra  Backa,  Coop/Systembolaget,  Centrum  systembolaget
5    januari       16.00  -­‐ 18.00 Norra  Backa,  Coop/Systembolaget,  Centrum  systembolaget
8    januari       14.00 -­‐ 16.00 Norra  Backa  Coop/  Systembolaget
9    januari       16.00  -­‐ 18.00 Norra  Backa  Coop/ Systembolaget
10  januari       16.00  -­‐ 18.00 Norra  Backa  Coop/  Systembolaget
11   januari       16.00  -­‐ 18.00 Norra  Backa  Coop/Systembolaget,  Centrum  systembolaget
12  januari       16.00  -­‐ 18.00 Norra  Backa  Coop/ Systembolaget
13  januari       16.00  -­‐ 19.00 Norra  Backa  Coop/Systembolaget,  Centrum  systembolaget

14  januari  2017,  13.00, Eriks  Lunds  Skolan,  Bertil  Malmberg,  sakkunnig inom  Islam,  författare till boken  ”  Islam  under  slöjan”.,  skicka  anmälan  till folkomrostning.borlange@sd.se

Hur  går  vi  vidare
Vi  behöver  10  procent  av  de röstberättigade  i  Borlänge  ca  4 000  underskrifter – för  att  väcka  frågan
om  en  folkomröstning.  Varje  röst  är  viktig  och  kan  vara  avgörande  i  slutändan.  Var  med  och  påverka
Borlänges  framtid!

Fler  aktiviteter  kommer för resterande  del  av januari,  stoppdatum  för  vår  kampanj  är  5  februari. Se
vår  hemsida för  mer  information: https://borlange.sd.se/ ,  https://dalarna.sd.se/

PS:  Bli  medlem,  sms:a  ditt  personnummer  till  073 – 012  16  99
Bästa  hälsningar,
Arbetsgruppen  Stoppa  bygget  av  det  islamiska  centret
Sverigedemokraterna  Dalarna