Möteshandlingar till distriktets årsmöte 2014-03-02 | Sverigedemokraterna i Dalarna

Möteshandlingar till distriktets årsmöte 2014-03-02

Dagordning distriktsårsmöte Dalarna-Västmanland 2014-03-02

1. Distriktsårsmötets öppnande.

2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.

3. Val av mötessekreterare.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

5. Fastställande av röstlängd.

6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande.

7. Godkännande av dagordningen.

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

9. Revisionsberättelse och fastställande av resultat

och balansräkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

11. Redogörelse från den parlamentariska gruppen.

12. Fastställande av antal ledamöter i distriktsstyrelsen.

13. Fastställande av antal suppleanter i distriktsstyrelsen.

14. Val av ordförande.

15. Val av vice ordförande.

16. Val av andre vice ordförande.

17. Val av övriga ledamöter.

18. Val av suppleanter.

19. Val av revisorer.

20. Val av revisorssuppleanter.

21. Fastställande av Landstings och regionslistor.

A Fastställande av 1 gemensam eller flera valkretslistor

B Fastställande av landstings/regionsvalsedlar/sedlar

C Fastställande samt riktlinjer av sent antagen valsedel som delegeras

Till distriktföreningsstyrelse.

 

22. Fastställande av antal valberedare i distriktet.

23. Val av valberedning.

24. Framställningar och förslag från distriktsstyrelsen.

25. Mötet avslutas.

26. Övriga frågor.

 

Verksamhetsberättelse för SD Dalarna-Västmanland från mars 2013 till mars 2014

År 2013 kom att bli ett händelserikt år för distrikt Dalarna-Västmanland. Aldrig förr har distriktet presterar så mycket under ett verksamhetsår. Under våren såg distriktsstyrelsen över och analyserade verksamheten. Malmös kommunalråd och partistyrelsesuppleanten Magnus Olsson var den första att bjudas in från riksorganisationen. Det var mycket givande då han gav många goda råd till verksamheten.

Under sommarmånaderna kom aktiviteterna att avlösa varandra. En medlemsträff anordnades i Avesta där Jimmie Åkessons pressekreterare Linus Bylund, Valorganisatören Ola Svensson samt partiets vice ordförande Jonas Åkerlund deltog.

I Leksand, Avesta och i Sala har det hållits torgmöten med Sverigevänner som Mikael Jansson, Johnny Skallin och Hanna Wigh som talare. Med under mötena var också respektive kommunförenings ordförande.

I mitten av september var det kyrkoval. Vi lyckades skörda betydande framgångar! Distriktets valrörelse bestod bland annat av tidningsinsändare, flygbladsutdelningar och torgmöten. Valmöten hölls i Mora, Falun och Köping med Anna Hagwall, Margareta Larsson, Mikael Jansson och Robert Stenqvist. Media var på plats i Köping, med mycket god publicitet som följd.

Vad är ett parti utan ideologi? Ja den frågan ställde vi oss och kom fram till att medlemmarna i distriktet självklart borde få lyssna till berättelsen om socialkonservatismen. Mattias Karlsson kom att bjudas in till fullsatta lokaler på Scandic hotell i Västerås. Även riksdagsmannen Per Ramhorn föreläste.

EU valet står inför dörren och två föreläsningar om det misslyckade projektet EU har hållits. Joakim Larsson föreläste i Ludvika och i Januari 2014 var Johnny Skallin inbjuden till Västerås i samma syfte.

Distriktet har under verksamhetsåret fokuserat på att värva kandidater till kommande val i kommun och landsting. I november stod det klart att vi lyckats få in en hel del intresseanmälningar och en första kandidatutbildning hölls, denna gång i Västerås. Utbildningen byggdes upp som ett kommunfullmäktigesammanträde och Mikael Jansson agerade ett nitiskt kommunalråd, kritisk till det mesta som de nya kandidaterna föreslog. Även i Borlänge arrangerades ”fullmäktigespelet”. Denna gång med Ola Svensson från Blekinge.

År 2013 fick en trevlig avslutning med två välbesökta julbord. Det ena i Säter och det andra i Sala.

Det nya året började med kandidatutbildning utbildning. DS hade denna gång bestämt sig för att fritt ge dem inbjudna utbildningsledarna helt fria händer. I Västerås körde Landskronabon Stefan Olsson en rolig och uppskattad dialog med de nya politikerna. Samma helg fick Borlänge besök av distrikt syds ordförande Mikael Eskilandersson som bland annat visade en film, som syftade till att utveckla den retoriska förmågan.

Ekonomisk berättelse

Se samma som revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Då det tidigare varit rörigt i distriktets ekonomi så har nuvarande DS bestämt att lämna in alla ekonomiska papper till en extern revisionsbyrå. DS vill genom detta ta sitt ansvar och låta oberoende granskare gå igenom räkenskaperna. Av denna orsak kan vi inte 2 veckor före årsmötet redogöra för den ekonomiska berättelsen samt ge någon revisionsberättelse. Dessa handlingar kommer dock att finnas på plats i Avesta där årsmötet äger rum.

 

Valberedningens förslag till landstingslista- Dalarna 2014-2018

 1. Mikael Bengts-Leksand
 2. Jenny Nordahl- Säter
 3. Anna Hagwall-Rättvik
 4. Knut Scherman-Falun
 5. Ann-Katrin Löfwenhamn-Borlänge
 6. Roger Karlsson-Säter
 7. Mårten Hjärtenfalk-Gagnef
 8. Kjell Forslund-Borlänge
 9. Gunnar Håkansson-Orsa
 10. Benny Rosengren-Ludvika
 11. Stefan Andersson-Borlänge
 12. Marti Hopponen-Avesta
 13. Ann-Katrin Krainer-Ludvika
 14. Roine Andersson-Orsa
 15. Eva Karin Sandberg-Leksand
 16. Madelen Vestin-Falun
 17. Mari Jacobsson-Säter
 18. Sven Hellström-Borlänge
 19. Kim Karlsson-Borlänge
 20. Börje Lakso-Avesta

 

Valberedningens förslag till landstingslista- Västmanland 2014-2018

1. Maria Liljedahl-Köping

2. Magnus Edman-Sala

3. Ragnild Jansson-Sala

4. Torbjörn Kastell-Arboga

5. Börje Brandhill-Västerås

6. Thomas Berg-Norberg

7. Jesper Nilsson-Sala

8. Ann-Christine Utterstedt-Västerås

9. Petri Ojala-Skinnskatteberg

10. Lars Olle Arnesson-Västerås

11. Barbro Nyberg-Sala

12. Gunhild Kjellberg-Sala.

13. Patrik Sjölund-Västerås

14. Anna Vesterlund-Västerås

15. Katarina Broman-Västerås

16. Daniel Söderlund-Västerås

17. Pierre Sundberg-Västerås

18. Tony Persson-Arboga

19. Daniel Johansson-Västerås

20. Christer Lenell-Västerås

Valberedningens förslag till Distriktsstyrelse mars 2014- mars 2015.

Ordförande: Jenny Nordahl-Säter

Vice: Anna Hagwall-Rättvik

Andra Vice: Magnus Edman-Sala

Ledamot 1.Torbjörn Kastell-Arboga

Ledamot 2.Ann-Katrin Löfwenhamn-Borlänge

Ledamot 3. Johan Henriksson-Fagersta

Ledamot 4. Kjell Forslund-Borlänge

Ledamot 5. Börje Brandhill-Västerås

Ledamot 6. Mårten Hjärtenfalk-Gagnef

Ledamot 7. Jesper Nilsson-Sala

Ledamot 8. Roger Karlsson-Säter

Ledamot 9. Mari Boman-Västerås

Suppleant 1. Thomas Lundblad-Fagersta

Suppleant 2. Knut Scherman-Falun

Suppleant 3. Gunhild Kjellberg-Sala

Suppleant 4. Stefan Andersson-Borlänge

Suppleant 5. Petri Ojala-Skinnskatteberg

Suppleant 6. Mats Persson-Ludvika

Kommunföreningarnas förslag på valberedning för distriktet Mars 2014- Mars 2015

Emma Westergren-Arboga

Thomas Berg-Norberg

Patrik Sjölund-Västerås

Bo Lindholm-Sala

Roine Andersson-Orsa

Anette Norell-Falun

Benny Rosengren-Ludvika

Per Erik Åkerström- Borlänge

 

Valberedningens förslag till revisorer för distriktsstyrelsen Mars 2014-Mars 2015

Ordinarie: Peter Bergendahl- Norberg, Sofia Lund- Falun

Suppleanter: Thomas Berg- Norberg, Fredrik Franzen- Stockholm