Landsdagarna 2021

Den 24-28 november i år ägde partiets Landsdagar rum, Dalarnas delegation på 7 personer debatterade i talarstolen angående de motioner som inkommit.

Dalarnas delegation till Landsdagarna 2021 bestod av:

 • Rasmus Giertz (Ombud, Falun)
 • Daniel Lönn (Ombud, Borlänge)
 • Benny Rosengren (Ombud, Ludvika)
 • Pär Dalkvist (Ombud, Mora)
 • Inge Östlund (Ombud, Rättvik)
 • Aleksandra Börgesen (Ersättare, Ludvika)
 • Mia Maria Wikström (Ersättare, Avesta)
 • Mats Nordberg (Riksdagsledamot, Falun)
 • Anna Lena Blomkvist (SD-kvinnor, Leksand)

Dalarnas motioner till Landsdagarna var bland annat:

 • Skydd av inhemska minoritetsspråk (Rasmus Giertz)
 • Obligatorisk skoluniform (Daniel Lönn)
 • Politiska organisaitoner skall ej ges rätten att förse svenska skolor med bildningsmaterial (Daniel Lönn)
 • Utträde ur EU (Pär Dalkvist)
 • Inrättande av kommunal ordningspolis (Pär Dalkvist, Pär Widegren)
 • Minska den svenska vargstammen (Inge Östlund)
 • Öka självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige (Inge Östlund)
 • Tandhygienist med större kompetensområde (Aleksandra Börgesen)

Förutom de motioner som behandlades blev även vår distriktsordförande, Rasmus Giertz, omvald till riksorganisationens valberedning och distriktets ledamot tillika politisk sekreterare, Anna Lena Blomkvist, blev invald i partistyrelsen.