Sverigedemokraterna i Dalarna

dalarna

                   

 

 

Kallelse 1 distrikt Dalarna extra årsmöte 2018-01-28

 

Bäste/bästa sverigedemokrat,

Härmed kallas du till årsmöte för Sverigedemokraterna Dalarna enligt nedan. Det extra årsmötet hålls med anledning av att nya ombud behöver väljas inför valkonferensen, två ordinarie och en ersättare. Årsmötets dagordning kommer att skickas ut tillsammans med den andra kallelsen 14 dagar innan årsmötet.

 

Datum: Söndag den 28 januari 2018

Tid: Start kl. 14:00

Plats: Borlänge kansli på Sveagatan 14

 

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning

Sverigedemokraterna Dalarna